Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

Mnozí z nás mají strach z pozemku v chráněném území. Představujeme si jen samá omezení. Příroda se ale dostává do popředí mnoha dotačních titulů, které se vztahují také na soukromníky.

Ochrana přírody

Rady ptáka Loskutáka - 21. 6. 2009 - Ochrana přírody

Vložit video na:

Mnozí z nás mají strach z pozemku v chráněném území. Představujeme si jen samá omezení. Příroda se ale dostává do popředí mnoha dotačních titulů, které se vztahují také na soukromníky.

Zachování rostlinných a živočišných druhů
Cílem dotačních titulů je zachovat přírodní bohatství a rozvíjet přirozenou krajinu a její květenu a živočichy tak, aby zde nebyl násilně omezen další občanský život a vhodnými prostředky se mohlo i zemědělsky, lesnicky a rybníkářsky hospodařit.

 

Financování chráněné krajiny
Nacházíme se v lokalitě Zlatý kůň v Českém krase, nedaleko Berouna, v katastru Koněprus. Výměra NPP je 37 ha. Jedná se o oblast, kde bývalo kdysi moře. Geologický podklad tvoří devonské a další vápence. Najdeme zde množství zkamenělin (více jak 500 druhů), jedná se o mezinárodně známou lokalitu. Roste zde suchomilní květena. Z větších živočichů zaujmou například netopýři, z ptáků mizející ťuhýk a slavík lesní nebo pěnice vlašská, z plazů např. užovka hladká, je tu řada zajímavých motýlů a dalšího hmyzu. Od konce jara se zde pasou ovce. Tato lokalita, na které se nacházíme, je také financována pomocí programu a současně zde probíhá výzkum ve spolupráci s Karlovou univerzitou.

 

Kde zažádat o dotace
Dotace poskytují Ministerstvo životního prostředí a částečně Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s evropskými zdroji. Většinou nejjednodušší způsob získání informací je krajská kancelář, středisko Agentury ochrany přírody a krajiny.


V současnosti se nabízí několik programů:
• Operační program Životní prostředí (OP ŽP) – je nejrozsáhlejší a s největším finančním základem

• Program péče o krajinu – Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů
péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (PPK – chráněná území)


• Program péče o krajinu – Podprogram pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK – volná krajina)

• Program péče o krajinu – Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK – handicapy)

 

• Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)


• Program rozvoje venkova (PRV) – již postupně končí, ale náplň bude řešena nadále v jiných titulech


Jak postupovat
Doporučujeme nejdřív specifikovat lokalitu, zda se jedná o běžnou volnou krajinu nebo zda je to území se speciální ochranou. Po konzultaci, který program by nám vyhovoval, podáváme na předepsaném tiskopisu žádost o data, která se zasílá poštou (podepsanou) na adresu příslušného pracoviště AOPK ČR.


Žádostli, vyřízení, smlouvy

Schválení žádosti provede pověřený pracovník AOPK ČR po formální kontrole žádosti a přípravě příslušného spisu. Následuje příprava dat, příprava licenční smlouvy, kterou provádí pověřený pracovník AOPK ČR. Nakonec se uzavírá licenční smlouva dle předem daného standardního vzoru a předává se žadateli. Kdo si netroufne podat nebo dohledat žádost sám, může se obrátit na specializované agentury, které mu pomohou v administrativním řízení.

 

Diskutujte
Loskuták - 618. díl - 7

Ochrana proti slimákům »

Každoročně se na zahradě objevují slimáci a okusují vše, na co přijdou. Letos jim navíc opět nahrála mírná zima. Potřebujeme najít spolehlivou ochranu, která nám především nyní pomůže zamezit ožírání, často dokonce sežrání mladých křehkých rostlinek. Tak se na to podívejte. více»
3 hlasů
Vaše hodnocení

Přidat názor

Ke článku nejsou žádné komentáře