Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

Broskovoně patří k velmi oblíbeným dřevinám, stále častěji se pěstují i v chladnějších oblastech. Řez těchto dřevin má svá specifika.

Řez broskvoní

Broskovoně patří k velmi oblíbeným dřevinám, stále častěji se pěstují i v chladnějších oblastech. Řez těchto dřevin má svá specifika.

Stromky začneme řezat po výsadbě, která je vždy na jaře. Až teprve strom raší (nebo starší stromky nakvétají) je vhodná doba k řezu. Nesprávně založenou korunkou napomáháme časnému prosychání výhonů v koruně. Nesprávnou dobou řezu zase rozvoji klejotoku a snižujeme životnost stromu.


V prvních letech se broskvoně vyznačují bujným růstem. Po jarní výsadbě musíme stromek důkladně seříznout v korunce. Zvlášť důležitý je tento řez v sušších oblastech, napomůže ujmutí stromku.
V korunce rozeznáváme hlavní výhon – terminál a výhony postranní – kosterní. Růst těchto výhonů zásadně ovlivňuje tvar budoucí koruny. Obvykle u broskvoní upravujeme širší (rozložitější) korunu. Broskvoně řežeme poměrně pozdě – v době rašení až květu. Někdy je lepší dokonce počkat až po jarních mrazech a třeba mírným řezem se zajistit alespoň nějakou úrodu.

Vysazujeme jednoleté štěpovance, které mohou mít úplnou nebo neúplnou korunku. U neúplných korunek zakládáme korunku novou ze 4 až 5 pupenů.


U zapěstované korunky radikálně seřízneme terminální výhon a ponecháme 3 až 4 výhony postranní, které zkrátíme na dvě očka. Koncové pupeny musejí vždy směřovat ven z koruny. Rány po řezu ošetříme stromovým balzámem.

V klasické školkařské výrobě se setkáváme s výpěstky připravenými pro založení kotlovité koruny. Stromku je již ve školce odstraněn vegetační vrchol terminálu a tím se podpoří vývoj několika výhonů, které pak použijeme pro vytvoření kosterních větví- ramen. Stává se , že v těchto případech výhony vyrůstají z oček těsně nad sebou a jejich srůst není dobrý protože nejenže vyrůstají z jednoho místa, vyrůstají také pod ostrým úhlem. To nám pak dělá starosti v plné plodnosti.

Když by někdo chtěl pěstovat broskve s dutou korunou, která má nesporně hlavní výhodu v tom, že i v pozdější době můžeme zvládnout všechny operace – hlavně řez, případně i probírku plodů a sklizeň ze země, měl by kosterní větve zapěstovat alespoň 15 cm od sebe a v tupějších úhlech. Pro tyto účely je vhodnější stromek s terminálem a větším množstvím předčasného obrostu. Máme se většinou možnost pak vybrat pro založení koruny obrost s optimálním umístěním a úhlem pod kterým vyrůstá z terminálu.

Zaměříme se na méně běžný způsob řezu a pěstování broskví, a to je volně rostoucí koruna nebo dokonce vřeteno. To znamená ponechání rovného kmínku – osy stromu a pravidelná obměna plodného dřeva.

Broskev má bazipetální růst, což znamená že nám časem vrchol začne slábnout v růstu sám nebo jej pak zakrátíme ve výšce, která pro nás bude přijatelná. Každopádně použijeme pro výsadbu stromek , který má terminál ponechaný a dostatek předčasného obrostu. V první řadě si řekneme, jak vysoký kmínek je pro naší zahrádku potřeba. Aby při úrodě ovoce neleželo na zemi, doporučujeme obrost odstranit minimálně 50- 60 cm nad zemí. Zbylý obrost sestřihneme na 2 očka, na vnější očko. Terminál, pokud není příliš vysoký nezakracujeme, ale v případě, že by nadzemní část byla příliš velká oproti kořenovému systému, můžeme vrchol také zakrátit.

Jelikož počet ponechaných oček na stromku je podstatně větší než u řezu na kotlovitou korunu je jasné, že růst nových výhonů bude slabší a řez ve druhém roce bude minimální. Odstraníme pouze výhony v ostrém úhlu nebo konkurenty terminálu. Vysazený stromek dobře zalijeme a nesmíme ho nechat přeschnout ani během vegetace.
Loskuták - 618. díl - 7

Ochrana proti slimákům »

Každoročně se na zahradě objevují slimáci a okusují vše, na co přijdou. Letos jim navíc opět nahrála mírná zima. Potřebujeme najít spolehlivou ochranu, která nám především nyní pomůže zamezit ožírání, často dokonce sežrání mladých křehkých rostlinek. Tak se na to podívejte. více»
6 hlasů
Vaše hodnocení