Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

Broskovoně patří k velmi oblíbeným dřevinám, stále častěji se pěstují i v chladnějších oblastech. Řez těchto dřevin má svá specifika.

Řez broskvoní

Broskovoně patří k velmi oblíbeným dřevinám, stále častěji se pěstují i v chladnějších oblastech. Řez těchto dřevin má svá specifika.

Stromky začneme řezat po výsadbě, která je vždy na jaře. Až teprve strom raší (nebo starší stromky nakvétají) je vhodná doba k řezu. Nesprávně založenou korunkou napomáháme časnému prosychání výhonů v koruně. Nesprávnou dobou řezu zase rozvoji klejotoku a snižujeme životnost stromu.


V prvních letech se broskvoně vyznačují bujným růstem. Po jarní výsadbě musíme stromek důkladně seříznout v korunce. Zvlášť důležitý je tento řez v sušších oblastech, napomůže ujmutí stromku.
V korunce rozeznáváme hlavní výhon – terminál a výhony postranní – kosterní. Růst těchto výhonů zásadně ovlivňuje tvar budoucí koruny. Obvykle u broskvoní upravujeme širší (rozložitější) korunu. Broskvoně řežeme poměrně pozdě – v době rašení až květu. Někdy je lepší dokonce počkat až po jarních mrazech a třeba mírným řezem se zajistit alespoň nějakou úrodu.

Vysazujeme jednoleté štěpovance, které mohou mít úplnou nebo neúplnou korunku. U neúplných korunek zakládáme korunku novou ze 4 až 5 pupenů.


U zapěstované korunky radikálně seřízneme terminální výhon a ponecháme 3 až 4 výhony postranní, které zkrátíme na dvě očka. Koncové pupeny musejí vždy směřovat ven z koruny. Rány po řezu ošetříme stromovým balzámem.

V klasické školkařské výrobě se setkáváme s výpěstky připravenými pro založení kotlovité koruny. Stromku je již ve školce odstraněn vegetační vrchol terminálu a tím se podpoří vývoj několika výhonů, které pak použijeme pro vytvoření kosterních větví- ramen. Stává se , že v těchto případech výhony vyrůstají z oček těsně nad sebou a jejich srůst není dobrý protože nejenže vyrůstají z jednoho místa, vyrůstají také pod ostrým úhlem. To nám pak dělá starosti v plné plodnosti.

Když by někdo chtěl pěstovat broskve s dutou korunou, která má nesporně hlavní výhodu v tom, že i v pozdější době můžeme zvládnout všechny operace – hlavně řez, případně i probírku plodů a sklizeň ze země, měl by kosterní větve zapěstovat alespoň 15 cm od sebe a v tupějších úhlech. Pro tyto účely je vhodnější stromek s terminálem a větším množstvím předčasného obrostu. Máme se většinou možnost pak vybrat pro založení koruny obrost s optimálním umístěním a úhlem pod kterým vyrůstá z terminálu.

Zaměříme se na méně běžný způsob řezu a pěstování broskví, a to je volně rostoucí koruna nebo dokonce vřeteno. To znamená ponechání rovného kmínku – osy stromu a pravidelná obměna plodného dřeva.

Broskev má bazipetální růst, což znamená že nám časem vrchol začne slábnout v růstu sám nebo jej pak zakrátíme ve výšce, která pro nás bude přijatelná. Každopádně použijeme pro výsadbu stromek , který má terminál ponechaný a dostatek předčasného obrostu. V první řadě si řekneme, jak vysoký kmínek je pro naší zahrádku potřeba. Aby při úrodě ovoce neleželo na zemi, doporučujeme obrost odstranit minimálně 50- 60 cm nad zemí. Zbylý obrost sestřihneme na 2 očka, na vnější očko. Terminál, pokud není příliš vysoký nezakracujeme, ale v případě, že by nadzemní část byla příliš velká oproti kořenovému systému, můžeme vrchol také zakrátit.

Jelikož počet ponechaných oček na stromku je podstatně větší než u řezu na kotlovitou korunu je jasné, že růst nových výhonů bude slabší a řez ve druhém roce bude minimální. Odstraníme pouze výhony v ostrém úhlu nebo konkurenty terminálu. Vysazený stromek dobře zalijeme a nesmíme ho nechat přeschnout ani během vegetace.6 hlasů
Vaše hodnocení