Nátěry plechových střech a okapů

Aktualizováno 21.08.2018


Máte doma či na chalupě plechovou střechu a trápí vás otázka, čím je třeba střechu natřít, aby byla v kondici? Loskuták vám poradí s tím, jak a čím natírat! Dozvíte se i mnohem více.

„ ... já mám střechu celou z plechu, co teď s ní .. “ – to je dosti častý požadavek při údržbě staveb. Jistě, je to logické, neboť i poměrně malý defekt na střeše může způsobit v domě nepěknou paseku a škody. Je zjevně lepší, aby byla střecha stále v kondici.

Taková střecha je obvykle vyrobena z pozinkovaných ocelových plechů, podobně jsou na tom i okapy, použit může být i tzv. titanzinek Pokud střechu a okapy z takových materiálů dobře a včas natřeme vhodným nátěrovým systémem, dostaví se z hlediska životnosti synergický efekt. Ochranné funkce nátěru a zinku se nejen sečtou, ale navíc znásobí.

Pro zdárný průběh akce NÁTĚR PLECHOVÉ STŘECHY A OKAPŮ je nanejvýš vhodné držet se několika základních doporučení. Ta vycházejí z následujících předpokladů :

• cílem je provést povrchovou úpravu důležitých prvků domu
• tyto prvky jsou silně zatíženy
• obvykle obtížně přístupné
• jejich případné selhání často způsobí škody podstatně vyšší, než jsou náklady na povrchovou úpravu
• očekávaná životnost je dlouhá
• na domu je stav střechy a okapů patrný na první pohled, tedy i estetické hledisko je důležité

Takže pravidla poro správnou povrchovou úpravu :

1.
výběr nátěrového systému : kritériem volby barev by měla být především kvalita barev, předpoklady dlouhé životnosti a reference, rozhodně není na místě šetřit

2.
příprava podkladu : základním imperativem je pečlivost a pozornost věnovaná zvláště namáhaným místům; pozor na správné odmaštění a odstranění prachu; je nutno odstranit nepřilnavé starší nátěry a pečlivě obrousit místa, kde již dochází ke korozi; do přípravy je možno zahrnout i oprvy poškozených částí

3.
provedení vlastních nátěrů : podobně jako v předchozím bodě je nutno pracovat pečlivě, zejména co se týče prního nátěru a nátěru zvláště namáhaných míst; pečlivost neznamená jen důsledně natřít každé místo, ale i správně naředit, pracovat za vhodných povětrnostních podmínek, dodržovat časy zasychání jednotlivých nátěrů. Z hlediska vlastního provedení nátěrů je možno používat nejrůznější aplikační techniky. Je vhodné držet se následujících doporučení :

• pro nátěr první vrstvy (základní barvy) je nejvhodnější aplikace štětcem nebo air less

• pokud se používá aplikace stříkáním, je nutno dobře posoudit nebezpečí potřísnění předmětů v okolí stavby – kapky barvy mohou při použití stříkání znečistit např. parkující auta, novou bílou fasádu apod.

 

Pro vlastní životnost je vedle kvalitní základní barvy nutno mít v nátěrovém systému i co nejtrvanlivější barvu vrchní. Z tohoto úhlu pohledu je možno rozlišovat nejen jednotlivé druhy barev, ale i různé barevné odstíny – jako netrvanlivější se osvědčují hliníková, červenohnědá a středí šedá.

Co se týče rozdělení rozpouštědlové – vodou ředitelné barvy, je možno říci, že v obou skupinách se najdou vhodné druhy pro nátěry střech a okapů. V případě volby vodou ředitelných barev je nutno zohlednit potřebu kvalitnější přípravy podkladu.
 

 

Přečtěte si také:
Nátěry kovových konstrukcí
Opravy a nátěry kovových materiálů po zimě
Šindele – střešní krytina
Okapy
Oprava a výběr okapů

 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

Nova.cz

Grily

Grily

Grilovaní v současnosti patří mezi nejoblíbenější aktivity. Gril je lákavou a…