Jak připravit kamna před topnou sezónou

Aktualizováno 11.03.2016


V této reportáži našim divákům poradíme, jak připravit na zimní sezónu lokální topidla na tuhá paliva. U každého typu kamen je potřeba se při přípravě na novou topnou sezonu soustředit na určitá místa, která jsou nejčastější příčinou závad. V reportáži se zaměříme na nejběžnější typy kamen.

Klasická válcová kamna:
- Prorezlý plášť – tím trpí většina starších kamen. Ukážeme si opravu pomocí šamotové hmoty.
- Zároveň si pomocí této hmoty ukážeme, jak vyspravit i vnitřní části.
- Dalším nedostatkem, s kterým se setkáváme u těchto kamen, jsou netěsnosti kování (šamot, sklo, grafitové šňůry) a také pohyblivost roštů nebo plotýnek. To řešíme přibroušením, v horším případě výměnou.

Kuchyňská kamna:
- U kuchyňských kamen bývá největší problém s pláštěm, který může být propálený. Při menším poškození, lze opravit šamotem. Ten můžeme použít i u vnitřních oprav.
- Důležitou a nezbytnou součástí kuchyňských kamen jsou „tály“. Ty musí sedět bez mezer, v opačném případě je potřeba je přibrousit a správně napasovat.
- V případě kachlových kamen také prohlédneme jednotlivé spáry mezi kachlemi. Případné škvíry nebo vypadaný tmel zatmelíme hmotou, která je pro tyto opravy určená.

Stará tahová kamna:
- Zde můžeme narazit na popraskané spáry, které vytmelíme.
- Důležité je také vyčistit průduchy, aby kamna měla správný tah.
- V případě poškození je nezbytné vyšamotovat topný prostor.

Americká kamna:
- Nejčastější opravou u těchto designově zajímavých kamen bývá vyčištění spodního podtahu kamen.
- S tím souvisí i vytmelení veškerých netěsností a kontrola roštů.
- Jedinečností amerických kamen jsou slídová okénka. V případě poškození je lze relativně snadno vyměnit.

Krby:
- U krbů se zaměříme na těsnost dvířek. K opravě netěsností použijeme žáruvzdorné těsnící šňůry.
- U starších typů nebo replik je potřeba zkontrolovat prvky ze slídy a opravit je.
- Rovněž před zahájením topné sezóny je nezbytná kontrola prostoru hoření, zejména pohyblivost roštů.

Pro všechna kamna obecně platí kontrola a vyčištění připojovacích kouřovodů a správné zapojení všech připojovacích prvků kamen ke komínu.

 
 

Podívejte se také na:
Výhody a design krbových vložek a kamen
Krbová kamna a vložky vhodné do nízkoenergetických domů
Krbová kamna
Moderní trendy ve vytápění
Moderní topení v historickém kabátě
Renovace kamen II. – Americká litinová kamna
Renovace kamen I. – Šamotová válcová kamna
 

 

 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku