Zdravý vzduch v budovách III. – radon

Aktualizováno 10.02.2016


Téma radonu je pro obyvatele naší země velmi citlivá věc a panují kolem ní spousty nejasností. Proto si celou záležitost vyjasníme a uvedeme na pravou míru. Radon proniká do domů, kde se hromadí a vy ho můžete vdechovat, předejděte tomu. Více ve videu.

Zdravý vzduch v budovách I. – CO2
Zdravý vzduch v budovách II. – CO
 

Důležitou věcí je, že v ČR spolu s Mexikem je výskyt radonu v domech nejvyšší na světě. Zdrojem radonu je uran a ten je právě na území našeho státu hojně rozšířen. Uran se samovolně přeměňuje na radium, a to se přeměňuje na radon. Radon je radioaktivní plyn, který vzniká v zemské kůře a puklinami a póry stoupá k povrchu. Ve venkovním vzduchu nebezpečí nepředstavuje, neboť se rozptýlí do velmi nízké koncentrace. Velký problémem je, že radon proniká do domů, kde se hromadí.

Nebezpečný je v tom, že se radon dále rozpadá na kovové částice, které jsou také radioaktivní. Tyto kovové částice se vznášejí ve vzduchu, a tím je vdechujeme do plic. Často slyšíme, že radon není nebezpečný, protože naše babičky v prostředí s radonem žily celý život a nic jim nebylo. Jenže naše babičky nežily v utěsněných nevětraných domech, kde koncentrace plynů a tedy i radonu může být ve vysokých hodnotách. Naše babičky trávily hodně času venku, na poli a v domech byl průvan. Pravděpodobnost, že vdechnou radon, nebo jeho rozpadové produkty byla nižší.

Když vdechneme kovové částice, vzniklé po rozpadu radonu, tak nám bohužel v plicích nadobro zůstanou. Již je zpátky nevydýcháme. Tyto částice jsou také radioaktivní, dále se samovolně rozpadají a bombardují nám plicní tkáň alfa částicemi. Mluvíme proto o vnitřním ozáření plic. To významně přispívá ke vzniku nádorového bujení, tedy rakoviny plic. V důsledku vdechování hrozí vznik rakoviny plic každému a nezáleží na tom, jestli je daná osoba kuřák, bývalý kuřák, nebo celoživotní nekuřák. V České republice zemře každý rok zhruba 5 600 lidí na rakovinu plic a z toho asi 900 zemřelých lze připočíst důsledkům vdechování radonu v domech. To je více, než počet zemřelých na českých silnicích za stejné období. Rozhodně nechceme nikoho strašit. Každý den na silnicích také umírají lidé, a přece kvůli tomu nepřestaneme jezdit autem. Ano, v našich domech je přítomen radon, a proto je dobré vědět jaká je jeho aktuální koncentrace. Celá problematika radonu je o koncentraci. Čím nižší koncentraci radonu doma máme, tím nižší je riziko vzniku rakoviny plic.

Radonu se lze zbavit pravidelným a důkladným větráním. Koncentrace radonu se mění hlavně podle toho, jak větráme. Lidé si myslí, že když si změří radon v letním období, kdy jim vyjde dobrá hodnota, budou na tom stejně i v zimě. To ale není pravda. Provedli jsme pokusné měření a ukázalo se, že koncentrace stoupají s nástupem zimy, kdy se méně větrá. Opatření proti radonu jsou správná a poskytují vysokou ochranu. Myslíme si však, že by měla být ještě doplněna měřením aktuální koncentrace radonu v domě. Koncentrace (a to je další omyl veřejnosti) se totiž v průběhu roku mění. Proto dokonalé zabezpečení domu by mělo být doplněno dlouhodobým měřením.

K měření radonu se využívají speciální měřidla, která si můžeme krátkodobě vypůjčit, ale ta nám řeknou jen momentální stav. Lepší je si pořídit vlastní digitální skener radonu pro dlouhodobou jistotu, který měří dlouhodobé a krátkodobé průměry koncentrací (roční, 7-denní a jednodenní). Pokud denní koncentrace začne růst, znamená to, že větráme málo, radon se v domě drží a my si zvyšujeme riziko vdechnutí radioaktivní částice.

V České republice nesmí koncentrace radonu překročit 200 Bq/m3 u novostaveb, u stávajících domů 400 Bq/m3. Jelikož jsou rakovinotvorné účinky při vdechování radonu jednoznačně vědecky prokázány, Světová zdravotnická organizace dokonce doporučuje limit 100 Bq/m3. Jednotka becquerel (Bq) znamená počet radioaktivních přeměn radonu za vteřinu. Tyto normy znamenají, že domy s koncentrací nad tyto hodnoty jsou dlouhodobě neobyvatelné a je nutno přikročit k protiradonovým opatřením. V současné době není známá žádná prahová hodnota, pod kterou by radon představoval nulové riziko. U radonu, jako u každého jiného zdroje radioaktivního záření, platí: čím je koncentrace radonu nižší, tím nižší je riziko. Proto je vhodné pořídit si domů radonový skener, pomocí kterého zjistíme, zda větráme dostatečně a radon se nám v místnostech nehromadí. Skener radonu je vynikající pomocník, který dá zpětnou vazbu, zda dostatečně větráte, což je důležité zejména během topné sezóny.

 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

Nova.cz