Ekologické toalety

Aktualizováno 12.04.2016


Ekologické toalety: novinka pro naše chaty a chylupy. Jak funguje záchod bez zápachu, který je navíc šetrný k životnímu prostředí?

Až dosud bylo obvyklé, že takzvaně „suché“ záchody nepříjemně zapáchaly. Je to tím, že se vytváří čpavek a sirovodík a výsledkem je silný latrínový zápach, který se musí odvětrávat. Ventilační potrubí se až doposud muselo vést pod střechou, aby se omezil zápach venku.

ekologickém záchodě, který vám představíme, je mokrý a suchý odpad pečlivě oddělován. Moč odtéká svým potrubím, kde se napojuje na odtok vody (koupelny, pračka), do pískové vsakovací jímky nebo do nádrže, odkud se později může použít jako hnojivo. Takto nemůže moč způsobit žádný zápach. Suchý odpad a papír se shromažďují v nádržce uvnitř toalety. Poté, co je povrch usušen, je zápach tuhého odpadu prakticky odstraněn. Zabudovaný ventilátor udržuje místnost, kde se toaleta nachází, bez zápachu a bez vlhkosti. Ventilační potrubí může ústit i na průčelí nebo zadní části domu.

Pro místa, kde není možné zavedení odpadního potrubí a tedy odvod tekuté části odpadu, je vhodný další typ ekologické toalety. Pomocí tepla a ventilace se tam odpařuje moč (produktem je potom jen sůl, která se dá použít na hnojení a kompostování) a vysušuje a zmenšuje objem tuhých fekálií. Jakmile se nádoba naplní, vyjme se ze záchodu a její obsah se zkompostuje. Díky větráku se udržuje místnost bez zápachu a vlhkosti a uhlíkový filtr odstraňuje zápach moči.


Přečtěte si také:

Kompostovací eko-toalety