Postup při zateplení domu polystyrénem

Aktualizováno 4.11. 2009 12:44

O „Zelené úsporám“ jsme už v Loskutákovi hovořili. Zašli za odborníkem, Tomášem Poštou, aby nám ukázal, jak se takový program uplatňuje v zateplení domu.

Program Zelená úsporám v praxi
Úsporná opatření, např. zateplení fasády, navrhne projektant specialista podle tloušťky obvodové konstrukce v souladu s pravidly programu Zelená úsporám. Ukážeme si jednotlivé izolanty, povíme si o jejich přednostech a způsobu použití. Ukážeme si, jak se osazuje soklová lišta, jakým způsobem dojde k lepení izolantu a jak se nanáší lepicí hmota na izolant.

 

-Izolant je třeba ukotvit talířovými hmoždinkami. Provádí se v takovém časovém odstupu po lepení, kdy je lepící tmel dostatečně tvrdý. Otvory pro osazení hmoždinek se vrtají většinou příklepovou vrtačkou, talířky se zapouští cca. 2 až 3 mm do izolantu.

 

- Nejčastěji kotví 6 ks talířových hmoždinek na 1 m2. Hmoždinky se osazují do T styků a doprostřed plochy desky. Jsou to místa, kam jsme před nalepením desky na stěnu nanesli lepící tmel.

 

- Stěrkovou hmotu aplikujeme na rovný přebroušený izolant. Hmoždinek jsou zaplněny stěrkovým tmelem, tmel je dostatečně vytvrdlý. Stěrkovou hmotu nanášíme nerezovým hladítkem v tlouštce asi 3 mm. Abychom dosáhli stejnoměrně silné vrstvy, můžeme vrstvu stěrkové hmoty přehladit zubovou stěrkou se zubem 6 nebo 8 mm.

 

- Výztužnou síťovinu zapravujeme do stěrkové hmoty odshora dolů s přesahem minimálně 100 mm. Pruh výztužné sítě nejdříve zapravíme do stěrkové hmoty uprostřed, odshora dolů a potom vlevo a vpravo šikmými tahy „do stromečku“. Konečnou úpravu povrchu tmelové vrstvy provedeme nerezovým hladítkem nebo širokou fasádní špachtlí. Krytí výztužné síťoviny v ploše je min 1 mm. Finální úprava se provádí plastovým hladítkem podle vybrané struktury omítky.


Přečtěte si také:
Úvod do problematiky zateplování
Zateplování v praxi
Nízkoenergetická dřevostavba

Tv Nova