Kořenová čistička

Povíme vám, kam se kořenová čistička hodí, zmíníme její výhody, nevýhody a vyvrátíme pověru, že je vhodná jen pro rekreační objekty. Ukážeme jednotlivé části a stručně vysvětlíme princip fungování. Dozvíte se také o možnosti dotací.

Kde čističku využijeme
Kořenové čističky (vegetační) se používají na čištění splaškových vod z domácností, ale také rozsáhlejší zástavby obcí. Mohou se využívat i v různých odvětvích průmyslu a zemědělství. Určitě neplatí, že jsou vhodné pouze pro sezonní provoz. Jsou výborným řešením v místech, kde není centrální kanalizace. První kořenová čistírny byla v ČR postavena r. 1989. Voda se zde čistí procesy blízkými přírodním samočisticím procesům. Zkráceně řečeno se jedná o umělý mokřad (mělký rybníček).
 

Výhody:
- nezávislost na přívodu elektřiny, žádnou pro svůj provoz nepotřebují.
- nepůsobí v krajině rušivě, posléze se stávají součástí krajiny
- nezapáchají ani se v nich nelíhnou komáři, odpadní voda bývá asi 10 cm pod vrstvou písku
- provoz je nehlučný
- nepotřebují mimořádnou speciální údržbu ani zvláštní zimné - provoz (nutno počítat 1x ročně se seřezáním a likvidací rákosu)
- pracují celoročně
- fungují i při nepravidelné zátěži – nárazových vodách i při dílčím nevyužívání objektu


Nevýhody:
Limitující podmínkou je plocha, třeba počítat s 5 m2 na každého člověka. U rodinného domku musí být větší zahrada nebo podobný přilehlý pozemek. Když se vhodně osází, stávají se opět součástí zahrady nebo pozemku, nejsou stavbou.


Princip čištění vody
Voda se nejdřív předčistí (jímky, štěrková pole, česla na mechanické nečistoty apod.) Po předčištění voda přitéká do jímací nádrže. Nádrž je naplněna pískem či štěrkem a osázena rostlinami. Vodu čistí zejména bakterie na kořenech vyšších rostlin. Základními rostlinami je rákos a chrastice rákosovitá. Rostliny samotné se na procesu podílejí v menší míře, spíš dotvářejí vhodné prostředí pro bakterie. Nádrž je mělká se sklonem dna zhruba 1%. Boky nádrže jsou kryty hydroizolační fólií, která má za úkol zamezit průsaku odpadní vody do okolní půdy. Takto vyčištěná voda může opustit čistírnu.
 

Náklady na provoz
Pozemek by měl mít jen malý sklon, neměl by být silně zastíněný či bažinatý. Pravidelně se dělají rozbory (2x ročně), sledují se tři závazné parametry, které určuje nařízení vlády 229/2007Sb. Účinnost kořenových čističek plně postačuje uvedené právní normě. Cena KČOV včetně předčištění se pohybuje v širokém rozmezí od 5 – 25 000 Kč na připojeného obyvatele. Průměrné investiční náklady však dosahují 10 000 Kč. Levný je provoz, většinou o 2/3 levnější než standardní čističky.

 

Dotace od státu
KČOV řeší v podstatě okamžitě problém splaškové vody. A nezatěžuje prostředí. Součástí je navíc mokřad, který přispívá k vhodné vodní klimatické bilanci místa. Zadržuje vodu, zvlhčuje ovzduší. Vládní reforma venkova doporučuje vracení mokřadů do přírody. V evropském programu pro rozvoj venkova je možno čerpat dotace na tyto investice. Na vybrané lokalitě je již vybudovaná kořenová čistička navazující na rodinný dům. Je v provozu. Vidíme ji v době, kdy je rákos seříznut, plocha se dočišťuje po zimě, rozbíhá se teprve přirozená filtrace. Nyní je potřeba dokončit její okolí, rozvrstvit kámen a dosázet vhodné rostliny tak, aby byla nejen funkční, ale i estetická.

 

Diskutujte

redakce