Zdravý vzduch v budovách II. – CO

V minulém díle jsme se bavili o zdravém bydlení, o tom, že je dobré větrat, jak škodlivý může být vzduch, který obsahuje oxid uhličitý. I v této reportáži si pohovoříme o problematice zdravého vzduchu v budovách, a zaměříme se na oxid uhelnatý.

Zdravý vzduch v budovách I. – CO2


Oxid uhelnatý označovaný chemicky jako CO vzniká při nedokonalém spalování látek, jejichž molekuly obsahují atomy uhlíku. To znamená, při spalování látek jako jsou běžně používaná paliva – dřevo, uhlí, topný olej, propan butan a zemní plyn. Důležité je, že tento plyn je smrtelně nebezpečný.

Nedokonalé spalování je zapříčiněno buď špatným přívodem vzduchu, nebo špatným odvodem spalin, případně obojím. Problém je, že tento plyn není vidět, ani cítit. Je bezbarvý nedráždivý, bez zápachu. Jeho přítomnost na sobě pocítíme, když už je většinou skoro pozdě. Otrava oxidem uhelnatým zaujímá první místo mezi náhodnými otravami v Evropě a v Severní Americe a tvoří více než polovinu všech smrtelných otrav ve světě. Jen v České republice v letech 2000 – 2005 zemřelo na otravu oxidem uhelnatým 819 lidí. Tato zbytečná úmrtí vypovídají, že v české veřejnosti je povědomí o nebezpečí možné otravy oxidem uhelnatým jen velmi malé.

Tento plyn tělo nedokáže rozeznat, snižuje schopnost vázání kyslíku na krevní barvivo hemoglobin a člověk se prakticky udusí díky tomu, že se k orgánům nedostane kyslík.
Většina lidí se domnívá, že když používá k topení nebo ohřevu vody zemní plyn, nebezpečí nehrozí. Bohužel to není pravda. Určité množství oxidu uhelnatého vzniká při hoření zemního plynu vždy a jeho množství ve spalinách je určováno dostupností kyslíku a teplotou hoření.

Přítomnost oxidu uhelnatého vám ukáže skener. Má displej, který měří aktuální koncentraci oxidu uhelnatého. Tím vám poskytuje zpětnou vazbu, v jakém stavu je vaše topidlo. Stačí pouze zapnout do zdroje, je to jednoduchý přístroj, který ihned měří danou koncentraci. Tento skener byl speciálně navržen do obytných prostor. Díky tomu, že má displej, můžete nebezpečí odhalit daleko před tím, než koncentrace vystoupají na nebezpečnou hladinu a spustí se alarm. Je vhodné ho umístit do prostor, kde se nejvíce pohybujete, takže do obýváku, ložnice. Není pravidlo, že musí být nutně pouze u kotle, protože jsou zdokumentovány příklady například z bytového domu, kdy se lidé otrávili plynem unikajícím ze společné chodby.

Odborník Dr. Tomáš Skalický, který je autorem odborné publikace: Co dýcháme v budovách? Neviditelná nebezpečí a jak je odstranit., poradí, jak snížit možnost otravy na minimum.

1)
Pravidelná údržba topidla (plynový kotel, průtokové ohřívače, kamna na tuhá paliva) a spalinových cest oprávněnou osobou 1 krát ročně.
2) Zajistit topidlu dostatečný přívod vzduchu. V místnosti s topidlem necháváme vždy otevřené dveře do sousedních místností.
3) Dejte velký pozor na zařízení vytvářející podtlak např. odtah digestoře v kuchyni nebo odtah na záchodě a v koupelně. V topné sezóně, kdy jsou v provozu kamna nebo plynový kotel, můžete odtah bezpečně pouštět jen v případě, že máte v místnosti otevřené okno, aby vzduch z venku mohl proudit do bytu.
4)
U bytových vícepodlažních domů s vnitřním společným schodištěm byt větrejte vždy okny a nikdy nevětrejte otevřením dveří na společnou chodbu nebo schodiště. Vnitřní schodiště vytváří komínový efekt a způsobuje v bytě podtlak.
5)
Nikdy nevytápějte místnost plynovou troubou nebo propan-butanovým teplometem.
6) V garáži nikdy nenechávejte běžet motor auta na volnoběh ani při otevřených vratech.
7) Uvnitř domu, bytu nebo garáže nikdy nepoužívejte grily na dřevěné uhlí, propan-butanové vařiče, naftové generátory elektrického proudu a nezapínejte ani jiná zařízení se spalovacími motory jako jsou např. sekačky na trávu nebo sněhové frézy.
8) Pro vyloučení jakýchkoliv faktorů si pořiďte skener oxidu uhelnatého, který měří jeho aktuální koncentraci a vydává varování při překročení bezpečnostního limitu. Pokud hodnota přístroje překročí 35 ppm, víte, že něco není v pořádku a že byste měli nechat opravit vaše topidlo. Nad 50 ppm již pociťujete bolesti hlavy, dušnost a nad 1900 ppm již nastává smrt. Pokud zazní zvuková signalizace, je nutné opustit dům či byt a volat tísňovou linku. Do příjezdu hasičů se nevracet.

Skener je malou investicí, v řádu několika tisíc korun, která může zachránit život.
 

 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

Nova.cz