Řez révy vinné

Jak často a jak správně řezat révu vinnou? Jaké jsou způsoby řezu? Odpovědi naleznete v přiloženém videu.

Podle polohy vinice se réva začíná stříhat zhruba od konce ledna. Pěstitelé z okrajových oblastí řez odsunou na březen. Řez révy provádíme každoročně, abychom dosáhli dobré úrody a rostliny se nevysilovaly vyživováním velkého množství větví a listí. Díky řezům budou mít budoucí hrozny dostatek živin a dobrý dobrý přístup slunce, jež je nezbytné pro vyzrávání a prevencí proti chorobám.

Řez je prvním letošním úkonem na vinici. Způsob řezu se liší podle způsobu pěstování – tzv. vedení. Vedení určuje, v jaké výšce nad zemí zrají hrozny (nízké do 30 cm, střední 50-80 cm, vysoké od 90 cm). Ukážeme si běžný způsob pěstování na středním a vysokém vedení, kde se ponechává kmínek a tzv. tažně, které se vyvazují do horizontální polohy. V některých rodinných zahrádkách a na historických vinicích se používá ještě tzv. řez na hlavu, kdy se keře pěstují u kůlů. Jedná se o nejpracnější způsob pěstování révy.

Nejčastějším způsobem pěstování je kmínek (někdy i dva kmínky) a tzv. tažně, což jsou delší loňské výhony s očky. Na keři se většinou ponechávají dva tažně a jeden až dva čípky se zásobními očky, případně jeden tažeň a zásobní čípek s očky. Tažně se vyvazují k drátu vedení a přitom se ohýbají do vodorovné nebo ohnuté podoby. Vyvázání zaručí rovnoměrné vzcházení oček po celé délce výhonu. Kdybychom tažně nechali volně trčet vzhůru, začaly by nejdřív rašit pouze nejsvrchnější očka.

Při řezu se snažíme, aby kmínek zůstal neporušený a byla přímá návaznost z kmínku na tažně. Ty volíme hlavně silné a zdravé. Veškeré další réví odřežeme. Stříháme kvalitními nejlépe dvoubřitými nůžkami a v případě potřeby, především v oblasti kmínků, si vypomůžeme pilkou (ocaskou nebo s nastavitelným listem).

redakce