Domy ze slámy a hlíny

V této reportáži si ukážeme ekologické a originální bydlení. Navštívíme totiž stavbu rodinného domku, který bude ze slámy.

Sláma je 100% zdravý materiál, který má navíc velmi nízkou ekologickou stopu, a tedy malý dopad na životní prostředí. Stavby jsou jednoduché, takže si je majitel může z velké části postavit sám. Bydlení v důkladně zaizolovaném domě přináší značné úspory energie pro vytápění. A konečně, po skončení životnosti domu lze slámu znovu použít pro hospodářská zvířata nebo zlikvidovat.

Typy slaměných domů jsou různé. Dům lze postavit tak, že se jednoduše naskládají slaměné balíky na sebe a omítnou se z obou stran omítkou. Daleko běžnější jsou však stavby, kde sláma tvoří jen část konstrukce. Jedná se o dřevěnou konstrukci z trámů a fošen mezi které jsou vložené balíky slámy jako zdi.

K výstavbě se používá běžná lisovaná sláma, jakou používají zemědělci. Nejlepší je žitná, potom pšeničná a nejnižší sorta je ječná. U nás se nejvíce používá pšeničná. Balíky neprochází žádnou úpravou, jen je nutné, aby byla sláma suchá a dalším důležitým parametrem je objemová hmotnost balíku, která by měla být kolem 90 kg na metr krychlový, kdy křivka propustnosti tepla kulminuje. Výjimkou je nosná sláma, která musí mít kvůli pevnosti od 130 do 160 kg na kubík. Slaměný dům, pokud je dobře zastřešena a odizolovaná od zemní vlhkosti, může vydržet i sto let.

Kolem slámy jako stavebního materiálu existuje celá řada mýtů. Jedním z nich je, že slámu může napadnout hmyz. Ovšem poté, co je zeď omítnuta, nemá hmyz šanci dostat se dovnitř. Navíc ho ani tento materiál nepřitahuje. Dalším častým omylem bývá, že slaměné domy mají malou žáruvzdornost. Donedávna byly domy ze slámy považovány za snadnou oběť požáru. Testy ale ukázaly, že omítnuté zdi ze slaměných balíků odolávají ohni až dvě hodiny, zatímco zdi z běžného stavebního materiálu v průměru půl hodiny až hodinu. Lidé také často mají obavy, že sláma začne hnít. Organické materiály potřebují k tomu, aby začaly hnít, přístup kyslíku a vodu. S technicky správnou konstrukcí se voda do slámy nedostane a tak znemožní hnití.

Jako povrchová úprava slaměných balíků, a to zvenčí i zevnitř, se používá hliněná omítka, která je tvořena pískem a jílem. Jíl má funkci pojiva, písek plniva. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro vlastnosti hliněných omítek je poměr jílu v jejich složení, který by se měl pohybovat někde mezi 5 až 10%. Nízký obsah jílu může způsobit špatnou soudržnost a pojivost omítky, naopak vyšší poměr způsobuje tvorbu smršťovacích trhlin při vysychání. Dalším důležitým elementem ovlivňujícím kvalitu směsi je zrnitost použitého písku, druh jílu, způsob zpracování a druh příměsi. Mezi nejčastěji používané organické příměsi omítek z hlíny patří konopná nebo slaměná řezanka, různé druhy vláken, zvířecí srst, piliny. Tyto doplňky výrazně eliminují vznik smršťovacích trhlin, ale při vyšším, než potřebném podílu, snižují přilnavost omítky.

Omítky z hlíny jsou 100% recyklovatelné a obyčejným rozmícháním ze zatvrdlé omítkové směsi dostáváme znovu použitelnou směs. Mezi nejdůležitější vlastnosti hliněných omítek patří jejich schopnost regulace relativní vlhkosti vzduchu v místnosti. Díky své difuzní otevřenosti a akumulační schopnosti zvlhčuje vzduch v místnosti nebo naopak odebírá vzdušnou vlhkost z místnosti. Hliněné omítky výrazně prospívají alergikům, protože mají schopnost pohlcovat škodlivé látky jako jsou cigaretový kouř, pachy z kuchyně atd. Dále také konzervují dřevo, jelikož mají schopnost udržovat přirozenou vlhkost a také akumulovat teplo.

 

 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

Nova.cz