Jak ušetřit za energii?

Zdroj: TV Nova

O tom, že solární panely šetří energii, se ví. Nově ji však můžete ušetřit i díky solárním taškám! Zjistěte více v této reportáži o tomto novém solárním systému, který využívá solární energii k současné podpoře vytápění a výrobě elektrického proudu.

Nejenže solární tašky pěkně vypadají, ale jejich hlavní výhodou oproti solárním panelům je možnost přímého hašení při požáru.

Tento nový solární systém využívá solární energii k současné podpoře vytápění a výrobě elektrického proudu. Lze ho umístit na všechny střechy, a to i tam, kde ochrana památek nebo komplexní tvary střech vyžadují náročná řešení. Fotovoltaické moduly jsou integrovány do pálené střešní tašky a tvoří tak jednotné prostředí střechy bez dalších rušivých nebo viditelných prvků. Kabely jsou položeny pod pokrytí, nejsou viditelné a nejsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům. Uspořádání modulů zaručuje maximální výkon, aniž by mohly vrháním stínů vzniknout velké ztráty výkonu.

Fotovoltaický panel sestává z jednotlivých monokrystalických buněk, které jsou vzájemně spojené do série. Fotovoltaický modul se skládá ze 4 dohromady spojených jednotlivých panelů, které vykazují jmenovitý výkon každý po 6,25 Wp. Tím je výkon na modul 25 Wp. Na m2 střešní plochy z pálených tašek tedy vykazuje výkon 75 Wp. Čtyřčlenná rodina spotřebuje průměrně za rok řádově 3500 až 6000 kWh elektrické energie, a k tomu je potřeba 45 až 80 m2 solárních střešních tašek.

Montáž se provádí bez dodatečných nástrojů současně s pokrýváním nových pálených střešních tašek. Při tom se do střechy z pálených tašek nevrtají žádné otvory nebo se nepoužívají jiné montážní pomůcky. Střecha zůstává na 100% těsná. Řešení je koncipováno tak, aby při odpovídající přípravě bylo kdykoli a bez velkých dodatečných nákladů možné rozšíření fotovoltaického zařízení pomocí solárních střešních tašek.
 

 

 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

Nova.cz