Napojení nové a stávající omítky

Publikováno 12. 1. 2009

Taky jste doma přistavovali zeď a nejste si jisti, jak postupovat, aby nová a stávající omítka do sebe zapadly? Pan Luboš Bakla vám poradí.

Dobrý odhad, půlka úspěchu
Mícháme takové množství sádrové omítky, které jsme schopni na stěnu nanést do 30 minut. Pokud nezpracujeme všechnu rozmíchanou směs, musíme ji vyhodit. Není možné do zbytku přidat vodu a znovu míchat!


Zamezte rzi
Pokud by měla sádrová omítka přijít do kontaktu s ocelí, například u sloupů apod., musí být kov ošetřen základovou barvou proti vzniku rzi. Rez by později mohla vystoupit na povrch omítky. V místě přechodu materiálů, např. beton - cihla, ocel - zdivo, polystyren - zdivo, provedeme bandáž skelnou tkaninou (perlinkou) vloženou přímo do sádrové omítky. Při napojování šikmé a svislé stěny je možné použít speciální hranový systém - lištu, která je velmi pevná a dokáže spolehlivě vytvořit, napojit a zpevnit jakýkoliv úhel - i otevřený, jako např. 135 stupňů apod.


Když špatně zatlučete hřebík…
Sádrovou omítku můžeme využít i na drobné opravy. Místo napřed zbavíme všech částí, která se drolí. Poté ho ošetříme penetrací nebo alespoň navlhčíme. Sádrovou vysprávkovou maltu si namícháme podle návodu na obalu a vmáčkneme do opravovaného místa. Hlubší místa vyplníme maltou nadvakrát s časovým odstupem cca 1 hodiny. S vysprávkovou maltou máme jistotu, že se po čase v místě opravy neobjeví žádné trhliny. Sádrové materiály vysycháním totiž nemění svůj objem.

redakce