Správná instalace oken s PU pěnou

Zdroj: TV Nova

Chcete vyměnit stará okna za nová? A používáte montážní pěnu? Tak si dejte pozor! Montáž pouze na pěnu nestačí! Je totiž potřeba pěnu ochránit okenní izolační fólií, aby nenasákla vodu ani vlahost, a nedocházelo k plísním. Zjistěte více v reportáži!

V minulém pořadu Rady ptáka Loskutáka jsme předvedli, jak správně nainstalovat nové okno a jaký je vůbec trend v oblasti montáže oken. Představili jsme impregnovanou komprimační pásku, která při montáži okna plně nahrazuje stále hojně používanou montážní pěnu, a která zároveň plní funkci tzv. třístupňového těsnění.

Instalace okna s použitím montážní pěny je způsob nejznámější a nejvíce používaný. Zejména mezi spotřebiteli, a paradoxně i mezi odbornými firmami, kolují různé mylné představy o aplikaci tohoto izolantu. Jednoduchá manipulace s pěnou, neznalost jejího limitu a obecná neinformovanost způsobily, že téměř 80 % všech nových oken je chybně nainstalovaných. Právě jen s použitím samotné montážní pěny.

Problémy způsobené montáží jen „na pěnu“ přicházejí později a postupně. V zimě to jsou obvykle chladné rohy v okolí okenního rámu v interiéru, často i promrzání rohů a nakonec výskyt plísní. My v takovém případě říkáme, že „okno není zcela spojené s domem“.

Mezi okenním rámem a zdí se časem vytvářejí spáry a to z důvodu přirozeného pohybu budovy či rozpínavosti okna vlivem teplotních rozdílů. Samotné montážní pěny, které se k instalaci okna nejčastěji používají, nedokážou mechanickým a povětrnostním vlivům odolat. Díky tomu pak vznikají trhliny kolem celého obvodu okna, které způsobují protahování vzduchu nebo v horším případě i zatečení vody v případě silných dešťů. Proto se dnes od pouhého „vypěňování“ upouští a začínají se používat mnohem dokonalejší a účinnější techniky instalace.

V dnešním pořadu bychom chtěli předvést, jak se správně instaluje nové okno, pokud chceme použít jako tepelně izolační materiál montážní neboli polyuretanovou pěnu.
Jak už bylo zmíněno, polyuretanová pěna plní funkci tepelného izolantu v místech, která jsou otevřená povětrnostním vlivům. V našem případě je řeč o prostoru mezi okenním rámem a ostěním budovy, která vzniká buď stavebním zásahem při demontáži starého okna, nebo při výstavbě nového okenního otvoru.

Úlohou tepelného izolantu je zabraňovat protahování vzduchu a promrzání. To skvěle zajišťuje montážní pěna, ale jen v tom případě, pokud je po aplikaci okamžitě zakrytá. Pokud je totiž pěna vystavena slunci a dešti, nastartuje se proces jejího rozpadu, neboť tento izolant trpí nasákavostí a náchylností na UV záření.

Montážní pěna není, až na některé výjimky, pružná. Při rozpínavosti okna pak dochází k tomu, že se doslova „utrhne“ od rámu nebo od zdi. Zaizolovaná spára je opět na světě a běžný pozorovatel tento fakt ani nezaregistruje.
Montážní pěna musí být nejlépe do několika hodin od aplikace zakrytá. Zakrytím se nemyslí žádný druh malty, nýbrž materiál, který zamezí prostupu vlhkosti, vodních par a vody do tepelného izolantu, zjednodušeně do spáry mezi oknem a zdí, a v zásadě zajistí přirozené spojení okna se stavbou. To dnes umožňuje systém parotěsných a paropropustných fólií.

A jak to celé funguje?
1. Na vnější stranu okenního rámu se nalepí fólie, jejíž úlohou je ochrana tepelného izolantu před poškozením vodou, stálé odvětrávání a nakonec vyrovnávání mechanického roztahování spáry.
2. To samé se provede na interiérové straně okenního rámu. Úlohou této fólie je zamezení průniku vodních par z místnosti do spáry a opět vyrovnávání mechanického roztahování spáry.
3. Okno se vsadí do otvoru a mechanicky ukotví.
4. Spára se po celém obvodu vyplní tepelným izolantem (montážní pěna).
5. Na závěr se fólie přilepí k ostění zvenku i zevnitř a dále zednicky zapraví
6. Tím je okno spojené s domem
Výhodou této fólie je, že se může použít pro exteriér i interiér. Jiné fólie jsou buď parotěsné nebo jen paropropustné a je proto důležité, aby nedošlo při montáži okna k jejich záměně. Takové řešení by totiž nefungovalo.

 


Mohlo by vás zajímat:
Okenní těsnicí systém
Jak zateplit okna
Zateplení oken
Nátěry oken
Speciální garnýžové systémy
Dekorační pasty na sklo

 

 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

TV Nova