Kompostování

V této reportáži si ukážeme výhody a potřebu kompostování. Představíme si, jaké kompostéry lze na zahradě vybudovat, a co do kompostu patří a co naopak ne.

Třídění a kompostování bioodpadu je nenáročná činnost, která má velký dopad na kvalitu našeho životního prostředí. Dnes již existuje řada pomůcek, od kompostovacích košů a kompostovatelných sáčků až po kompostéry. Vše lze jednoduše koupit, ale zařízení určená ke kompostování si člověk může vyrobit i svépomocí. Kompostovat může každý. Jde to na zahradě, ale i v činžáku nebo na sídlišti. Jedná se o tzv. komunitní kompostování a ještě o něm bude řeč.

Během kompostování se z bioodpadu stává materiál obsahující humus, ve kterém se váží organické a minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro rostliny. Hotový kompost je tedy kvalitním hnojivem, které obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. Při výrobě kompostu je nutné zvážit, kde chceme kompostovat, co lze kompostovat a jaké množství organického materiálu budeme zpracovávat. Vždy je nutné dbát na dodržení základních pravidel kompostování. Technologii kompostování je rovněž nutné přizpůsobit očekávanému využití kompostu.

V každé domácnosti vznikají organické zbytky, které je možné využít kompostováním. Každý den se proto rozhodujeme, zda se tyto zbytky stanou odpadem, nebo je efektivně využijeme.


Kompostováním dochází ke snížení množství směsného odpadu v domácnosti až o 40 %
. A má své výhody:
- Domácnost se zbaví zápachu z odpadkových košů, neboť zápach tvoří nevhodně uložený bioodpad (správně vytříděný bioodpad v kompostérech a kompostovatelných taškách nepáchne).
- Každý si může vyrobit kvalitní kompost na zahrádku.
- Kompostováním se vrací do půdy to, co si z ní člověk bere a co v ní chybí.
- Kompostování také přispívá k prevenci extrémních klimatických jevů spojených s degradací půdy.

 

 

Důležité je vědět, co lze kompostovat

Z domácnosti:
- zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
- kávové a čajové zbytky
- zbytky pečiva
- skořápky z vajíček a ořechů
- lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
- podestýlka domácích býložravých zvířat

Ze zahrady:
- posekaná tráva, listí, větvičky
- plevele, zbytky zeleniny
- piliny, hobliny, kůra
- popel ze dřeva
- trus býložravých hospodářských zvířat
- peří, chlupy, vlasy

 

A jaké jsou materiály nevhodné ke kompostování?

- kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
- stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
- rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu, aj.)
- chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
- popel z uhlí, cigaret
- prachové sáčky z vysavače
- exkrementy masožravých zvířat
- časopisy
- plasty, sklo, kovy, kameny

 

 

Jaká jsou základní pravidla kompostování?

Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.). Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe.

Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhké se suchým, porézní materiál z hutným, „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým - čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku.Čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím z předchozího roku. K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus.

Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu. Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50 °C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou. Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme. Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců. Základní pravidla jako je různorodá skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba dodržet ve všech typech kompostérů – i plastových.

 

 

 

Při kompostování sledujeme hned několik ukazatelů:

Vlhkost – Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. Při otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě „knedlíku“. Pokud je kompost příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.

Vzduch – Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. Pro dostatečný přísun vzduchu je kompost vhodné po 4 – 8 týdnech po jeho založení přehodit.

Teplota – Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu. Pokud se materiál nezahřívá, pak je pravděpodobně hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není dostatečné množství.

Osázení kompostu
– Kompost můžete osadit rostlinami jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy vytvoří ochranu před letním sluncem a pokud bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda nepotřebuje zalít. Při osazování se musí do kompostu udělat jamky a vyplnit je zeminou, aby měly rostlinky pro začátek oporu a výživu.

 

Kompostovat lze volně na hromadě nebo v kompostovacích boxech, které mohou být z nejrůznějších materiálů (dřevo, pletivo apod.). Kompostér si lze vyrobit z nejrůznějších snadno dostupných odpadních materiálu (např. ze starých palet). Plastové a dřevěné kompostéry lze také koupit v obchodech se zahradnickými potřebami. Objem kompostéru závisí na množství kompostovaného materiálu. Doporučuje se objem 1 m3, aby mohlo dojít k dostatečnému prohřátí celého objemu v kompostéru a jeho hygienizaci. Důležitým faktorem je dostatečný přístup vzduchu ke kompostovanému materiálu a snadná možnost překopávání.

 

 

 

Kompostování na volné hromadě

Výhody:
- Nulové pořizovací náklady (není třeba kupovat kompostér).
-  Lze kompostovat libovolné množství materiálu.
- Lze snadno kdykoli zasáhnout do kompostovacího procesu.
- Jednoduchý kompostovací proces, při kterém stačí dodržet základní pravidla kompostování.

Nevýhody:
- Relativně velký povrch okrajové plochy kompostovaného materiálu.
- U hromady kompostovaného materiálu osychá horní vrstva kompostu a rozkladné procesy v horní vrstvě povrchu neprobíhají, nebo probíhají pomaleji (dá se řešit zakrytím například starým kobercem nebo geotextílií).

 

 

Jednokomorové kompostéry

Výhody:
- Jednoduchý způsob plnění kompostéru shora a odebírání hotového kompostu přes dvířka vespod kompostéru.
- Je levný a snadno dostupný pro každého.

Nevýhody:
- Materiál je nutné do kompostéru ukládat již v optimálním složení poměru C:N a v optimální struktuře, aby byla zachována vzdušnost a proces kompostování běžel průběžně. A aby docházelo k postupné přeměně na kompost, jak je uváděno v návodu.
- Často zde nedojde k zamezení klíčivosti semen plevelů. Důvodem je, že většina jednokomorových plastových kompostérů zpracovává organické zbytky takzvaným studeným kompostováním, při kterém nemůže dojít k prohřátí celého kompostovaného materiálu.

 

 

Dvou a více komorové kompostéry

Výhody:
-  První komora se postupně plní průběžně materiálem ke kompostování, který je aktuálně k dispozici bez jakéhokoli omezení.
- Umožňuje kvalitní hygienizaci kompostovaného materiálu. Dvou a vícekomporové kompostéry tak umožňují, aby ve druhé komoře docházelo k hygienizaci materiálu a první komora zůstala k dispozici pro postupný sběr dalšího materiálu. Nedochází tak k dalšímu domíchávání čerstvého materiálu do kompostu a celý objem kompostovaného materiálu má možnost se najednou kompostovat a uživatel kompostéru není žádným způsobem omezen.
- Podporuje správnou kompostářskou praxi a umožňuje kvalitní přístup ke kompostu v různých fázích jeho zpracování.

 


 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

Nova.cz