Dr. Byt – Rekonstrukce dvoupokojového bytu – I. díl

Podíváme se do zrekonstruovaného dvoupokojového bytu, který je více než sto let starý, ovšem po úpravách navržených architektem Lubošem Sekalem vypadá jako nový.

V jakém bytě se právě teď nacházíme?

Byt je v domě na Praze 1 v oblasti tzv. asanace, poblíž Pařížské ulice, ale na rozdíl od secesních domů v Pařížské ulici nejsou domy v této oblasti tak staré – pocházejí z konce 19. století. Nemají tudíž takové výtvarné ani dispoziční hodnoty. Je tedy možno, po konzultacích a dohodě s památkáři, přistoupit k rekonstrukci zásadnější, tedy nikoli konzervátorským způsobem. Samozřejmě že veškeré hodnotné prvky, detaily, materiály apod. byly zachovány.

 

V jakém stavu byl byt před rekonstrukcí? Proč potřeboval zrekonstruovat?
Protože se jedná o malý poměrně členitý byt, snahou bylo půdorys maximálně sjednotit. Druhým významným faktem bylo, že byt má světlou výšku 3,8 m. Zvláště v menších místnostech tak působí neútulně. Architektonické řešení je založeno na kontrastu moderního současného tvarosloví s původními prvky a materiály.

 

K jakým úpravám jste se rozhodl a proč?

Dispozice malého dvoupokojového bytu s ideální orientací obytných místností na jih byla zachována. Dům a byt byl v dobrém stavebním stavu (nebyly zaznamenány trhliny ve zdivu, nebyla zaznamenána vlhkost zdiva). Ze stavebního hlediska zde byl obvyklý problém – pronesená podlaha ležící na dřevěných trámech. Pronesení uprostřed místností činilo 5–6 cm. Samozřejmě že veškeré sítě (voda, kanalizace, plyn, topení, elektro) potřebovaly zásadní rekonstrukci.

 

Takže jste začal podlahou? Jaké jste zvolil řešení?

Rozhodl jsem se pro vyrovnání podlahy v celém bytě do jedné úrovně a sjednocení materiálu – vyrovnání suchou cestou – po sejmutí stávajících parket vyrovnání pomocí trnů, OSB desek a nášlapů – bez mokrých procesů. V meziprostoru byly částečně vedeny rozvody topení. Kvůli deštění pod okny (původní obklady) byla umístěna topná tělesa do podlahy (podlahové konvektory s podélnou mřížkou kvůli zamezení pohledu do radiátoru). Sjednotila se tak plocha podlahy (optické zvětšení) – dlažba ve vstupní haličce byla nahrazena dřevěnou podlahou (bambus), stejný materiál byl dán i do kuchyně. Propojení místností je bez prahů, pouze u vstupu práh vyrovnává vzniklý rozdíl výšek mezi chodbou a bytem.

 

A co strop? Bylo potřeba řešit výšku bytu nějakým podhledem?

Ano, původní výška 3,8 m byla upravena – nejnižší je vstupní část (3 m), z ní se pak vstupuje do obytných místností, kde původní výška byla snížena sádrokartonovým podhledem. Podhled – pronesený strop by bylo klasicky (zednicky) obtížné srovnávat, a bylo nutno provést nové elektrické rozvody, proto se navrhla podhledová volně plovoucí deska, která je odsazená od bočních stěn. Prostor je tak opticky vylehčen a rozčleněn skladbou „čar“ s osazením elektrolišt a reflektorových svítidel. (Při grafickém členění stropu bylo pomýšleno i na to, že např. nemocný člověk, který směřuje svůj pohled na strop, může sledovat toto členění stropu a zaměřit se na určitý motiv.) Střední výšku má pak prostor jídelny s kuchyní – opět dojmové vylehčení odsazeným podhledem.

 

Už jste se zmínil o osvětlení, to je tady řešeno opravdu netradičně. Proč?

Od počátku bylo řešeno osvětlení, které kromě základní funkce nabízí tvarování prostoru – skryté osvětlení umocňuje dojem výšky prostoru, reflektorová svítidla jsou nasměrována na konkrétní body tak, aby zvýraznila materiál nebo barvu. Řešeny byly i konkrétní polohy a sestavy vypínačů a zásuvek (s ohledem na univerzálnost využití), vypínače jsou často osazeny stmívači – navrhlo se několik světelných okruhů – „scén“. Podobně světelně řešen je i vstup a koupelna s kombinací přímého a nepřímého osvětlení. Osvětlení tak podporuje hmotové členění bytu – vstupuje se do nízkého vstupního prostoru, který dojmově „expanduje“ do vyšších obytných částí. Stejný záměr je podpořen i barevně – vstupuje se do tmavší části tak, aby pak kroky obyvatel směřovaly do světlejších místností.

 

Zde v obytné části je také použitý závěs, jakou plní funkci?

Jedná se o technickou tkaninu s dobrými optickými vlastnostmi – draperie bočně nasvětlená reflektory.

 

 

Přečtěte si také:
Dr. Byt – Návštěva u Martina Zounara
Návštěva u Dominiky Mesarošové
Návštěva operní pěvkyně Andrey Kalivodové
Návštěva bytu olympijské vítězky Kateřiny Neumannové

 


 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

Nova.cz