Ekonomické využití vody v domácnosti

Publikováno 19. 3. 2013
Zdroj: TV Nova

Voda spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na naší planetě. Na Zemi je zastoupena více než hojně, zabírá větší plochu zemského povrchu nežli souš. Problémem však je, že většina vody je slaná, a tudíž nepitná. S pitnou vodou se musí šetřit, jak z hlediska budoucích generací, tak i z hlediska ekonomického. Poplatky za odběr pitné vody se neustále navyšují, a proto je dobré ukázat si, jak lze v domácnosti za její odběr ušetřit.

Průměrný člověk za den spotřebuje zhruba 120 l vody. U nás v České republice zatím nehrozí akutní nedostatek pitné vody, nicméně šetřit se vyplatí nejen pro dobrý pocit, že šetříme životní prostředí, ale dá se tak ušetřit i slušná suma peněz za vodné a stočné.


Maličkosti stojí za nemalými úsporami

První věc, na kterou bychom se měli zaměřit, jsou baterie, jejichž prostřednictvím odčerpáváme vodu z vodovodního systému. K výrazným úsporám může dopomoci výměna starých kohoutkových baterií za nové pákové baterie. Ty výrazně snižují spotřebu vody a zároveň až o 40 % snižují spotřebu energie potřebné na ohřev teplé vody. K úspoře vody může sloužit takzvaný dvoustupňový mechanismus páky baterie, který rozděluje průtok vody na maximální a ekonomický. Při zvedání páky nejprve procházíme úsekem ekonomického průtoku, přičemž po překonání odporu elastické zarážky se dostaneme do úseku s maximálním průtokem. Výhodou těchto baterií je i nepřeberné množství jednotlivých typů a druhů, ze kterých si můžeme vybrat ten pravý pro naši koupelnu.

Dalším opatřením vedoucím k úspoře vody a finančních výdajů je pořízení termostatické baterie. Termostat všeobecně udržuje požadovanou konstantní teplotu vody, která může v důsledku současného odebírání vody z více odběrných míst v rámci stavby kolísat. Termostatické baterie dokáží tyto výkyvy regulovat, přičemž ušetří až 50 % vody a další elektrickou energii. Základní 3 důvody pro zakoupení termostatické baterie jsou:

1) Bezpečnost – ochrana proti opaření díky zablokování teploty při 38 stupních.
2) Úspora – vody a nákladů za energii použitím přednastavené teploty.
3) Komfort – rychle přesně a trvale lze nastavit osobní požadovanou teplotu vody.

Dalším typem baterií, které nám mohou ušetřit náklady, jsou baterie se senzorem. Jejich předností je vysoká hygienická užitnost, ale také úspora vody a energie na ohřev z důvodu časově omezeného toku vody vyplívajícího z bezdotykového použití.

Úspory přináší i takzvané perlátory, které se dají snadno namontovat na kohoutky. Toto malé zařízení, kterého si nemusíte na kohoutku ani všimnout, směšuje vodu se vzduchem a díky tomu dochází k menší spotřebě životadárné kapaliny. Perlátory přimícháním vzduchu snižují průtok vody kohoutkem na 5l za minutu, přičemž zajišťují i při tak nízkém průtoku plný a dostatečný proud vody.

Abychom při sprchování neproplýtvali zbytečně moc vody, vyplatí se rovněž pořídit si úsporné sprchové hlavice. Jejich pořízení nepředstavuje velké finanční zatížení pro rodinný rozpočet. Naopak přinese, díky efektivnější konstrukci rozvodu vody do jednotlivých sprchovacích otvorů, až třetinovou úsporu vody. Navíc takovéto sprchové hlavice nabízejí veškerý komfort při sprchování.

 

Nesplachujte úspory zbytečně do záchodu

Splachování WC představuje ve většině rodin podstatnou část denní spotřeby vody. Bavíme-li se o úspoře vody jednotlivých typů splachování, nemáme na mysli ani tak hluboké či ploché splachování, ale spíše množství splachované vody. Jedním spláchnutím u klasických nádržek může protéct až 9 litrů vody, což představuje při nynějších cenách vody až 4 koruny za jedno spláchnutí. Z tohoto důvodu je tedy důležité regulovat množství vody, potřebné pro jedno spláchnutí. Již delší dobu jsou na trhu ovládací tlačítka splachování pro 2 množství vody (duální splachování), která rozlišují 3 litry vody pro „malé“ a 6 litrů pro „velké“ spláchnutí. Ve srovnání s devítilitrovým „plným“ spláchnutím se tímto způsobem spotřeba vody snižuje až o 6 %. Dalším opatřením může být tlačítko start/stop, kterým jednoduše zastavíte proud splachované vody na základě vlastního úsudku.

 

Jaký vybrat bojler?

S úsporou energie může napomoci i správný bojler, čili zásobníkový ohřívač vody. Ten bychom měli vybírat podle jeho velikosti a počtu osob, který bude teplou vodu využívat. Ohřívání zbytečně velkého množství vody je holý nesmysl. Objemy bojlerů se běžně pohybují v rozmezí mezi 20 až 300 litry. Dále je dobré vědět, jak je daný přístroj zaizolovaný, aby nedocházelo k samovolnému chladnutí nahřáté vody. Míra tepelné izolace je na přístrojích vyjádřena koeficientem měrných tepelných ztrát, který by se měl ideálně pohybovat pod hodnotou 8 Wh/24 hodin/litr. Jako izolační materiál se nejčastěji používá kvalitní polyuretanová pěna.

U každého bojleru se dá nastavit požadovaná teplota vody. Většina domácností má nastavený termostat na teplotu vyšší jak 60°C, což je podle odborných studií zbytečné a navíc neekonomické, protože se zvyšuje spotřeba energie na přípravu teplé vody. Teplotu termostatu se doporučuje nastavit na hodnotu mezi 55–60 °C.

V dnešní době si můžete pořídit i bojlery vybavené ECO funkcí. Inteligentní systém funkce ECO umožňuje elektrickému ohřívači vody, „učit se ‘‘ vaše zvyky v používání teplé vody. Řídící jednotka si ukládá do paměti obvyklou dobu Vašeho odběru teplé vody a připravuje ji pro použití v těchto časových intervalech, tímto způsobem snižuje spotřebu elektrické energie až o 10%. Pokud se například celá rodina koupe večer a přes den teplou vodu takřka nepoužívá, bojler se naučí zahřát dostatek vody na večer a přes den „drží“ spíše menší zásobu.
 

Tip odborníka:

„Jednotlivé typy bojlerů rozdělujeme rovněž podle způsobu ohřevu vody. Nejrozšířenější jsou klasické elektrické bojlery. Kombinované bojlery, kde je ohřev vody realizován vodou ze systému ústředního topení nebo elektrickým tělesem, jsou jako i ostatní bojlery vyrobeny z ocelového smaltovaného plechu. Třetím typem jsou plynové bojlery, kde ohřev vody probíhá prostřednictvím plynového hořáku. K jejich instalaci je zapotřebí vyvložkovaný komín, či speciální nucený odtah spalin,“ poznamenává Tomáš Sapoušek, OBI expert Karlovy Vary.
 

 

Sluncem zprostředkované úspory

Abychom nemuseli platit v podstatě vůbec za ohřev vody, můžeme k tomuto účelu využít sluneční energii a solární systémy. V našich podnebných podmínkách mohou solární kolektory pokrýt až 2/3 spotřeby teplé vody. Všeobecně platí, že 1 až 2 m² plochy kolektorů mohou v létě vyprodukovat mezi 40 až 50 litry teplé vody denně. Pro zabezpečení bezproblémové dodávky teplé vody v průběhu celého roku je nicméně nutné pořídit druhý zdroj ohřívání vody, jímž může být například už zmiňovaný elektrický bojler.

 

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA:
Jak doma ušetřit za světlo
Jak správně vybrat záclony a závěsy
Renovace plovoucí podlahy a PVC

 

 

Staňte se fanoušky Loskutáka na Facebooku

Oficiální zdroj