Hotové palivové dříví

Topení dřevem se těší stále větší oblibě. Lidé si pořizují obyčejná, ale častěji spíše krbová kamna. Je však dobré vědět, který dřevem topit, aby teplo rodinného krbu bylo co nejvýhřevnější.

Vytápění obnovitelnými zdroji paliv, tedy i dřevem, je k přírodě a k životnímu prostředí velice šetrné. Nedochází ke znečišťování ovzduší nežádoucími zplodinami. I snahy Evropské unie směřují k podporám tohoto způsobu topení.

Dřevo je ideální pro topení v krbech, krbových kamnech i do kotlů ústředního topení. Při topení dřevem je oproti ostatním palivům minimální odpad - popel, který se dá ještě dále využít například ke hnojení. Ve srovnání s uhlím se palivové dřevo mnohem snáze a čistěji skladuje. Také manipulace se dřevem je snazší a čistější.

Když si dřevo zpracováváme sami, potřebujeme objemnější skladovací prostor pro uskladnění většího množství dřeva. Na vesnici je tento problém lépe řešitelný, ve městě mohou častěji vznikat problémy. Pro kotle ústředního topení je další nutnou podmínkou dodržení maximální vlhkosti dřeva na topení 20 %. Při vyšší vlhkosti se část energie spotřebuje na odpaření vody a tím se značně snižuje výhřevnost. Pro topení v krbových kamnech můžeme použít i dřevo s vyšší vlhkostí, ale rozhodně je vhodnější dřevo z listnatých stromů. Jehličnany mají totiž větší obsah silic (smůly) a při jejich spalování dochází k zakouření skel krbových vložek.
Dřevo čerstvě pokácených stromů obsahuje 55 - 75 % vody. Proto je vhodné skladovat dřevo na topení chráněné před deštěm minimálně dva roky. Jak z tohoto rébusu vyváznout? V současné době máme možnost nakupovat již připravené a na potřebou míru vysušené dřevo. Nemusíme však vycházet pouze z nabídky pytlů u benzínových čerpadel! Tyto bychom doporučili pouze pro nárazové využití dřeva, kdy si chceme udělat rychle oheň a méně již hledíme na peněženku.

Dobrým řešením je například nákup připraveného palivového dřeva vyrovnaného na paletě. Pokud máme kolem domu málo místa, nakupujeme postupně a využijeme skladovacích prostor firem, které jsou na výrobu štípaného paliva zaměřené a které tyto služby poskytují. Můžeme volit množství dřeva (výšku palety) a také skladbu dřeva. Další možností je volit délku polínek – např. 25 cm, 33 cm a 50 cm. Do rozpracované výroby zahrnujeme štípaná polena 1 m, která postupně prosychají. Délka polínka a druh dřeviny je důležitý pro jednotlivé skupiny topidel – kamna, kolte, samosplynovací kotle nebo krby. Představíme vhodné kompozice. Samostatnou složkou je letní nabídka, především pro letní venkovní krby nebo otevřená ohniště.

Porovnání výhřevnosti jednotlivých dřevin:
Habr 100 %
Dub 99 %
Jasan, javor 92 %
Bříza, olše 89 %
Buk 80 %
Borovice, modřín 73 %
Smrk 70 %


Využívání palivového dřeva může být příspěvkem každého z nás k zachování životního prostředí.Přečtěte si také:

Vytápění biomasou - 1. díl

Vytápění biomasou - 2. díl

Krbová kamna

Stavba krbových kamen

Teplovodní krby a kamna


redakce