Kachlová kamna, možnosti při výstavbě

Zdroj: TV Nova

Tradiční kamnářské řemeslo se dá rozvinout do mnoha podob. Níš host špičkově zvládá řemeslnou stránku výstavby kachlových kamen. Sestavuje i tradiční kamna a restauruje historická. Nicméně zaměřuje se také na vlastní tvorbu. Mezi jeho speciality patří „kachlostroje“, kamna, která jsou vybudována z různých zbytkových materiálů (aktivní způsob recyklace). Vznikají nejen vysoce funkční topná tělesa, ale také jedinečné výtvarné prvky. Jeden z nich nám představí a současně diváky upozorní, co nesmí žádná kachlová kamna postrádat, jedno zda selská, nebo avantgardní.

Základem každých kachlových kamen je vnitřek, který se vždy buduje ze šamotových cihel. Výstavba má svá zavedená pravidla, tvary a velikost se liší, ale důraz je vždy třeba klást na funkčnost a splnění požadovaných topných parametrů.
Při jistém zjednodušení můžeme rozdělit kachlová kamna na kuchyňská – ze zabudovaným sporákem a pak do obytných pokojů, kde se sleduje především vytápění.

Hotový korpus ze šamotových cihel se následně upravuje také zvenku – kamna mohou být pouze omítaná, zde se používá i název pece, kombinuje se část omítaná a kachle, anebo celý obvod pokrývají kachle. Kachle mohou být průmyslově vyrobené anebo zakázkově. Glazované kachle tvoří nejdůležitější dekorační prvek, ale jsou také finančně náročné.
Při výstavbě kachlových kamen se proto někdy používají také kachle z rozebraných straších kusů.


V příspěvku vidíme dva příklady – vysoká kamna ve stylu pece, s malým půdorysem a jednoduchým tvarem, bez zbytečných ozdobných prvků, stavěné na výšku. Dokonale zpracované topné těleso je zcela zahaleno omítnutým pláštěm, který je nabílen. Z kovových prvků zde vystupují pouze dvířka topeniště, ozdobná dvířka popelníku a průduchy, které zvyšují výhřevnost kamen a sálání do okolí. Kamna se používají k vyhřívaní rozlehlé chodby a teplo se vede do přilehlé místnosti. Jednoduchým tvarem a použitým materiálem korespondují s historickým interiérem a soudobým využitím prostoru (skautská klubovna).


Druhá kachlová kamna jsou individuálním autorským dílem, určeným do obytného prostoru a oddělují kuchyň a obývací část. Název je Štiavnická baňa a Štiavnická sopka, podle regionu, kde se nacházejí. V kuchyňské části se nachází plotna, v obytné části je masivní těleso kamen, určené k vytápění. Kamna mají v zásadě půdorys písmene L. Sestávají ze dvou topenišť – sporákové části a pece, kamen. Každá část je vedena do vlastního komínu, čili využívají se dva komíny. Topí se zde dřevem nebo dřevěnými briketami. Cílem bylo maximálně využít prostor – sporáková část s částí v obytném prostoru je spojena dřevěnou lavičkou. Pamatuje se i na prostor pro ukládání dřeva.


Sporáková část – Štiavnická baňa má varnou část pokrytou pláty - plotnou, těleso trouby a odkládací plochu. Jsou zde odstraněny všechny nadbytečné části, které nebyly nezbytné pro vyhřívání, takže sporák nemá nožičky, ale veškerá konstrukce je nesena vzdušně působícím vazníkem ve spojnici L.


Základní povrch je omítnut a jsou do něj vloženy autorské keramické glazované části. Důležitá je také práce s kovovým dráty a plechy. Součástí je i výrazné nýtování měděných plechů. Neschází řada zajímavých propracovaných detailů – například systém teplovodních průduchů, výsuvných okének opatřených řetízky, které se podle potřeby otvírají a sálají teplo. Troubu sporákové části lze také využít a k vytápění. Když se nepeče, lze teplo pouštět teplovodem, teplovodní rourou, do koupelny. Na boku kamen najdeme další detail – držák na láhev s vařeným vínem (nebo jiným nápojem), které chceme uchovat teplé. Keramické prvky využívají bohatou paletu barev, vzniká duhový efekt. Velký důraz tvůrce klade na perfektně zpracované kovové prvky. Ty pod dohledem kamnáře zhotovila na zakázku kovářská dílna. Kombinace keramických prvků s kovem výrazně vyniká na bílém omítnutém podkladě. Kamna velmi dobře korespondují s prostředím chalupy, ale dostávají se nad rámec běžného rustikálního prvku.


CHCETE VĚDĚT VÍC?
Obklady kamen a krbů

Co udělat, když komín netáhne

Teplovodní krby a kamna

redakce