Vytápění biomasou - 1. díl

Aktualizováno 5.2. 2009 12:43
Zdroj: TV Nova

V této reportáži vám představíme možnosti alternativního způsobu vytápění a tím je především vytápění biomasou. Dozvíte se, co všechno zahrnuje „biomasa“ a co znamená pojem „energeticky soběstačná obec“. Poradíme vám, které speciální kotle k tomuto způsobu vytápění použít a jak je to s jeho údržbou.

Kdysi se vlastně ničím jiným než biomasou netopilo, hlavním palivem bylo totiž dřevo. Ovšem biomasa není jen dřevo, ale prakticky vše, co roste okolo domu. Biomasa pro vytápění se dnes vyrábí průmyslovým způsobem tak, že se lisuje se do briket nebo pelet.

Pelety jsou vlastně válečky o průměru obvykle do 10 mm, které se lisují z nejrůznějších materiálů: dřevního odpadu, řepky, slámy atd. Jako další druhy paliva se používá obilí, kukuřice a další. Se spalováním obilí mívá člověk problém. Není to hřích spalovat potravinu? Ovšem je to jen otázka zvyku. Z obilí se přece vyrábí například líh, škrob a i jinak se průmyslově zpracovává a nikomu to nepřijde divné. Ve spalování celého obilí (slámy i zrna) je velká perspektiva. Navíc se spaluje nekvalitní obilí, napadené škůdci nebo zničené krupobitím tak, že se už nedá využít ani jako krmivo pro hospodářská zvířata. Potom je možné jej sklidit řezačkou, skeletovat a využít jako palivo.

Kotel na biomasu je automatický kotel s účinností až 92,7 %, ve kterém lze spalovat řadu zemědělských produktů: obilí, kukuřice, pelety dřevní i z pšeničních plev. Palivo je automaticky zapáleno elektrickým horkovzdušným systémem. Inteligentní elektronická regulace řídí přesné dávkování paliva a vzduchu v hořáku. Díky zásobníku se velmi zjednodušila obsluha kotle. Při běžném provozu stačí přikládat palivo jednou za 2-3 dny. Existuje také textilní zásobník tzv. big-bag o obsahu 1200 l, kde se délka doplnění paliva prodlužuje na několik týdnů. Kotel se čistí pravidelně jednou za 6-8 týdnů. Na kotel lze získat státní dotaci až do výše 50 %, max. však do výše 50 000 Kč.

Vytápění biomasou je naprosto ekologické. Palivo je z obnovitelných zdrojů a při spalování se dostává do ovzduší pouze CO2. Popel z kotle můžeme využít jako hnojivo na zahradě. Navíc biomasa je všude okolo a roste ať ji využíváme, nebo ne. Je to místní a levný zdroj tepla.


Přečtěte si také:

Vytápění biomasou - 2. díl

Krbová kamna

Stavba krbových kamen

Teplovodní krby a kamna

Hotové palivové dříví

redakce